Zasady i Warunki

galerie-egregore.com („galerie-egregore.com”) obsługuje witrynę galerie-egregore.com i może obsługiwać inne witryny. Zasadą galerie-egregore.com jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający witrynę

Podobnie jak większość operatorów witryn, galerie-egregore.com gromadzi informacje, które nie pozwalają na identyfikację osobową, które zwykle udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego . Celem zbierania informacji nieosobowych galerie-egregore.com jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający galerie-egregore.com korzystają z jego strony internetowej. Od czasu do czasu galerie-egregore.com może udostępniać zbiorczo informacje nie umożliwiające identyfikacji osoby, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jej witryny.

Galerie-egregore.com zbiera również potencjalnie dane osobowe, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników oraz dla użytkowników zostawiających komentarze na blogach/witrynach witryny galerie-egregore.com. galerie-egregore.com ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentujących tylko w tych samych okolicznościach, w jakich używa, i ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osoby, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP i adresy e-mail komentujących są widoczne i ujawniane administratorom bloga/ strona, na której pozostawiono komentarz.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Niektórzy odwiedzający witryny galerie-egregore.com decydują się na interakcję z galerie-egregore.com w sposób, który wymaga od galerie-egregore.com gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez galerie-egregore.com zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy zarejestrują się w witrynie galerie-egregore.com, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które angażują się w transakcje z galerie-egregore.com, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetwarzania tych transakcji. W każdym przypadku galerie-egregore.com zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe dla realizacji celu interakcji odwiedzającego z galerie-egregore.com. galerie-egregore.com nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z witryną.

Statystyki zagregowane

galerie-egregore.com może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jego strony internetowe. galerie-egregore.com może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Jednak galerie-egregore.com nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych informacji umożliwiających identyfikację osobową

galerie-egregore.com ujawnia informacje potencjalnie personalnie identyfikujące i identyfikujące tylko tym ze swoich pracowników, wykonawców i powiązanych organizacji, które (i) muszą znać te informacje, aby przetworzyć je w imieniu galerie-egregore.com lub dostarczyć usług dostępnych na stronach galerie-egregore.com oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i powiązane organizacje mogą znajdować się poza krajem ojczystym; korzystając z serwisów galerie-egregore.com wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. galerie-egregore.com nie będzie wynajmować ani sprzedawać nikomu informacji potencjalnie identyfikujących i identyfikujących osobę. Poza pracownikami, kontrahentami i powiązanymi organizacjami, jak opisano powyżej, galerie-egregore.com ujawnia informacje potencjalnie identyfikujące i identyfikujące osobowo tylko w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inny wniosek rządowy, lub gdy galerie-egregore. com wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw galerie-egregore.com, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny galerie-egregore.com i podałeś swój adres e-mail, galerie-egregore.com może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco z tym, co dzieje się z galerie-egregore.com i naszymi produktami. Jeśli wyślesz do nas prośbę (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jednego z naszych mechanizmów informacji zwrotnej), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub wesprzeć innych użytkowników. galerie-egregore.com podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie personalnie identyfikujących i personalnie identyfikujących informacji.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego udostępnia

stronę internetową za każdym razem, gdy odwiedzający powraca. galerie-egregore.com wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc galerie-egregore.com identyfikować i śledzić odwiedzających, ich sposób korzystania z witryny galerie-egregore.com oraz preferencje dostępu do witryny. Odwiedzający galerie-egregore.com, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed skorzystaniem ze stron galerie-egregore.com, z tą wadą, że niektóre funkcje stron galerie-egregore.com mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Przelewy biznesowe

Jeśli galerie-egregore.com lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostałyby przejęte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy galerie-egregore.com przestanie działać lub ogłosi upadłość, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które są przekazywane lub nabywane przez strona trzecia. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że każdy nabywca witryny galerie-egregore.com może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na naszych stronach internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklamowemu rozpoznać Twój komputer za każdym razem, gdy wysyłają Ci reklamę online w celu zebrania informacji o Tobie lub innych osobach korzystających z Twojego komputera. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie przez galerie-egregore.com i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian prawdopodobnie będzie nieznaczna, galerie-egregore.com może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności i według własnego uznania galerie-egregore.com. galerie-egregore.com zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian w swojej Polityce prywatności. Jeśli masz konto na stronie galerie-egregore.com, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po jakiejkolwiek zmianie w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczało akceptację takiej zmiany.

Przewiń na górę